NGÂN SÁCH NĂM 2022 CÓ Ý NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI NHẬP CƯ CANADA?

Kiến thức đầu tư2022-04-28 15:36:24

Bộ trưởng Bộ Tài chính – ông Chrystia Freeland vừa công bố bảng Ngân sách nhập cư đầu tiên của Canada kể từ cuộc bầu cử liên bang vào tháng 9 năm 2021. 

Ngân sách nêu rõ chi tiêu và thu nhập có kế hoạch của chính phủ Canada. Đây là một trong những thông báo quan trọng nhất do chính phủ liên bang đưa ra hàng năm vì nó phác thảo tình trạng kinh tế và tài chính của Canada và những ưu tiên chính sách nào mà chính phủ sẽ tập trung vào.

ĐỀ XUẤT NHẬP CƯ

  • Cải cách đối với Express Entry

Express Entry hiện là cách chính mà Canada lựa chọn những người nhập cư thuộc khối ngành kinh tế. Những người nhập cư diện Express Entry chiếm khoảng 1/4 tổng số người nhập cư mà Canada chào đón mỗi năm.

Chính phủ liên bang đề xuất sửa đổi Luật Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư (IRPA) – Bộ luật nhập cư quan trọng của Canada, để cung cấp cho Bộ trưởng Bộ Di trú quyền sử dụng Chỉ thị của Bộ trưởng để chọn những ứng viên đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường lao động.

  • Kế hoạch Mức độ Nhập cư

Để hỗ trợ nỗ lực của mình trong việc xử lý và định cư hơn 400.000 thường trú nhân mới mỗi năm, Canada sẽ cam kết 2,1 tỷ đô la trong 5 năm và 317,6 triệu đô la liên tục trong nguồn tài trợ mới.

  • Chương trình Công nhân Nước ngoài Tạm thời (TFWP)

Ngân sách dành cho chương trình này khoảng $29,3 triệu CAD chi tiêu bổ sung trong 3 năm tới cho Chương trình lao động nước ngoài tạm thời (TFWP). 

Khoản chi này sẽ hướng tới việc cung cấp mô hình nhà tuyển dụng chuyên nghiệp nhằm hỗ trợ cho người lao động nước ngoài. Tăng cường kiểm tra người sử dụng lao động đảm bảo họ luôn đáp ứng tiêu chuẩn về điều kiện sống, làm việc và các chính sách ưu đãi cho người lao động. 

Chính phủ liên bang cũng muốn đầu tư $48,2 triệu CAD để hỗ trợ nhà tuyển dụng mảng nông nghiệp và chế biến cá. Ngoài ra, ngân sách còn cam kết khoảng $64,6 triệu CAD chi tiêu bổ sung trong 3 năm tới để tăng năng lực xử lý các đơn xin việc của người sử dụng lao động theo các tiêu chuẩn đã thiết lập.

  • Ngân sách hỗ trợ cho người nhập cư và du khách đến Canada

Ngân sách 2022 đề xuất chi 187,3 triệu đô la trong 5 năm và 37,2 triệu đô la đang tiếp tục cho Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) để cải thiện khả năng đáp ứng với số lượng yêu cầu ngày càng tăng và do đó IRCC có thể đầu tư vào công nghệ và công cụ cần thiết để hỗ trợ khách hàng tốt hơn.

CÁC THÔNG TIN GẦN ĐÂY VỀ NHẬP CƯ

Vào ngày 4 tháng 4, Canada đã công bố năm thay đổi mới đối với TFWP như sau. Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) hiện sẽ có hiệu lực trong 18 tháng kể từ ngày chín; thời hạn làm việc tối đa cho những người làm việc trong Dòng tài năng toàn cầu và Mức lương cao sẽ được kéo dài từ hai năm lên ba năm; sẽ không còn giới hạn về số lượng vị trí có mức lương thấp mà người sử dụng lao động trong các ngành thời vụ có thể thực hiện thông qua TFWP; các nhà tuyển dụng sẽ có thể có một đội ngũ bao gồm 20% -30% nhân viên nước ngoài tùy theo ngành, tăng từ 10%; và Canada sẽ không còn tự động từ chối các đơn xin LMIA cho các nghề có mức lương thấp trong lĩnh vực lưu trú và dịch vụ ăn uống và thương mại bán lẻ ở các khu vực có tỷ lệ thất nghiệp từ 6% trở lên.