SO SÁNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ TẠI CÁC TỈNH BANG CỦA CANADA

Kiến thức đầu tư2022-04-19 16:10:00

Đều là đầu tư - định cư Canada nhưng ở mỗi tỉnh bang lại có các yêu cầu riêng dựa trên đặc điểm kinh tế, văn hóa và nhu cầu của địa phương. Vì vậy, việc tìm hiểu và so sánh các chương trình Đề cử tỉnh bang diện doanh nhân sẽ giúp nhà đầu tư chọn được chương trình phù hợp với mình nhất. 

Thuộc chương trình Đề cử tỉnh bang dòng doanh nhân định cư Canada với Work Permit & PR, PNP Entrepreneur có ở hầu hết các tỉnh bang. Mục tiêu của chương trình hướng đến việc thu hút doanh nhân nước ngoài bắt đầu một doanh nghiệp mới ở tỉnh bang, tạo ít nhất 1 việc làm cho công dân/thường trú nhân Canada. Đồng thời, nhà đầu tư được yêu cầu phải sinh sống, cư trú tại tỉnh bang đó trong thời gian đặt doanh nghiệp và sau khi có PR một thời gian.

Campbell Immigration xin giới thiệu đến những doanh nhân có ý định đầu tư - định cư tại Canada với các chương trình tại các tỉnh bang.

(*) Người phụ thuộc của đương đơn vợ/chồng, con cái dưới 22 tuổi

1. Đầu tư tại tỉnh bang Ontario

Quyền lợi nhà đầu tư: 

 • Mang theo gia đình: Nhờ chính sách định cư cởi mở và lợi thế đa sắc tộc, các doanh nhân người Việt có thể mang theo gia đình cùng sinh sống khi tiến hành đầu tư tại tỉnh bang này.

 • Cơ hội PR mở rộng: Cơ hội định cư rộng mở hơn tại Ontario khi cùng gia đình sở hữu visa thường trú.

 • Chi phí đầu tư thấp: Tỉnh bang Ontario được xem là một những tỉnh bang có môi trường sinh hoạt phí tốt nhất tại Canada, doanh nhân cũng được ưu đãi nhiều về thuế phí khi thực hiện đầu tư.

 • Thụ hưởng phúc lợi tốt: Đảm bảo những quyền lợi như: gia đình được hưởng phúc lợi xã hội, chăm sóc y tế toàn diện

 • Giáo dục miễn phí: Con cái được học tập trong môi trường giáo dục quốc tế hoàn toàn miễn phí đến cấp THPT và mức học phí cho chương trình đại học chỉ bằng 1/3 so với du học sinh quốc tế.

Điều kiện đầu tư:

 • Bước 1: Thực hiện thủ tục đầu tư vào doanh nghiệp 1-2 Tháng
 • Bước 2: Xin Giấy phép lao động (Work Permit) 3 - 5 Tháng

ĐỐI VỚI TRÌNH ĐỘ CLB 7  

 • Bước 3: Vận hành doanh nghiệp - 12 Tháng
 • Bước 4: Xin Thường trú nhân Canada - 6 Tháng

ĐỐI VỚI TRÌNH ĐỘ CLB 4

 • Bước 3: Vận hành doanh nghiệp - 12 Tháng
 • Bước 4: Xin Đề cử tỉnh bang của Ontario. - 6 Tháng
 • Bước 5: Xin Thường trú nhân Canada. - 12 - 18 Tháng

2. Định cư tỉnh bang Saskatchewan

Quyền lợi nhà đầu tư:

 • Mang theo gia đình: Nhờ chính sách định cư cởi mở và lợi thế đa sắc tộc, các doanh nhân người Việt có thể mang theo gia đình cùng sinh sống khi tiến hành đầu tư tại tỉnh bang này.

 • Cơ hội PR mở rộng: Cơ hội định cư rộng mở hơn tại Saskatchewan khi cùng gia đình sở hữu visa thường trú.

 • Chi phí đầu tư thấp: Tỉnh bang Saskatchewan được xem là một những tỉnh bang có môi trường sinh hoạt phí tốt nhất tại Canada, doanh nhân cũng được ưu đãi nhiều về thuế phí khi thực hiện đầu tư.

 • Thụ hưởng phúc lợi tốt: Đảm bảo những quyền lợi như: gia đình được hưởng phúc lợi xã hội, chăm sóc y tế toàn diện

 • Giáo dục miễn phí: Con cái được học tập trong môi trường giáo dục quốc tế hoàn toàn miễn phí đến cấp THPT và mức học phí cho chương trình đại học chỉ bằng 1/3 so với du học sinh quốc tế.

Điều kiện đầu tư:

 • Bước 1: Thực hiện thủ tục mua doanh nghiệp và chuyển nhượng cổ phần cho đương đơn 1 - 2 Tháng
 • Bước 2: Xin Giấy phép lao động (Work Permit) 3 Tháng
 • Bước 3: Vận hành doanh nghiệp 8 - 10 Tháng
 • Bước 4: Xin Đề cử tỉnh bang của Saskatchewan 2 Tháng
 • Bước 5: Xin Thường trú nhân Canada 12 - 18 Tháng

3. Định cư tỉnh bang New Brunswick

Quyền lợi nhà đầu tư:

 • Mang theo gia đình: Nhờ chính sách định cư cởi mở và lợi thế đa sắc tộc, các doanh nhân người Việt có thể mang theo gia đình cùng sinh sống khi tiến hành đầu tư tại tỉnh bang này.

 • Cơ hội PR mở rộng: Cơ hội định cư rộng mở hơn tại New Brunswick khi cùng gia đình sở hữu visa thường trú.

 • Chi phí đầu tư thấp: Tỉnh bang New Brunswick được xem là một những tỉnh bang có môi trường sinh hoạt phí tốt nhất tại Canada, doanh nhân cũng được ưu đãi nhiều về thuế phí khi thực hiện đầu tư.

 • Thụ hưởng phúc lợi tốt: Đảm bảo những quyền lợi như: gia đình được hưởng phúc lợi xã hội, chăm sóc y tế toàn diện

 • Giáo dục miễn phí: Con cái được học tập trong môi trường giáo dục quốc tế hoàn toàn miễn phí đến cấp THPT và mức học phí cho chương trình đại học chỉ bằng 1/3 so với du học sinh quốc tế.

Điều kiện đầu tư:

 • Bước 1: Thời hạn xét duyệt từ 9 - 12 tháng.
 • Bước 2: Chứng minh tài sản từ nhiều nguồn. (Chấp nhận tài sản thừa kế).
 • Bước 3: Gia đình và con cái dưới 22 tuổi được nhận PR.
 • Bước 4: Vợ/chồng có Open Work Permit 
 • Bước 5: Có thể nhập tịch sau 3 năm

4. Định cư diện Startup Visa

Ưu điểm chương trình:

 • Thời gian thụ lý nhanh 12-18 tháng

 • Tài sản chứng minh thấp

 • Nhận được PR cho cả gia đình không phụ thuộc vào kết quả Kinh doanh

 • Có thể chọn kinh doanh và sinh sống mọi nơi ở Canada, được hưởng mức thuế suất và chi phí kinh doanh thấp tại Canada

Điều kiện đầu tư:

 • Bước 1: Thẩm định hồ sơ và lên ý tưởng, kế hoạch kinh doanh: 1 tháng
 • Bước 2: Nộp kế hoạch kinh doanh và phỏng vấn để xin chấp thuận của Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp
 • Bước 3: Được Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp chấp thuận và cấp thư bảo trợ để xin WP: 1 tháng
 • Bước 4: Nhận Work Permit và đến Canada vận hành Doanh nghiệp trong: 12 tháng
 • Bước 5: Xin tư cách Thường Trú Nhân: 12-18 tháng