THÔNG BÁO MỚI NHẤT VỀ VIỆC SỬ DỤNG APP "ARRIVECAN"

Kiến thức đầu tư2022-07-11 13:54:51

Canada đang gia hạn các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh hiện hành tại cửa khẩu tới ít nhất ngày 30 tháng 9 2022. Theo đó, tất cả các ứng viên, bất kể tình trạng tiêm chủng Covid 19, đều bắt buộc phải cung cấp thông tin di chuyển của mình qua ứng dụng miễn phí "ArriveCan” hoặc qua website: http://canada.ca/arrivecan.

Tìm hiểu chi tiết hơn, tham khảo tại https://bit.ly/3Il6BzZ (tiếng Anh) hoặc https://bit.ly/3uzU0mS (tiếng Pháp).

Nguồn: Tổng lãnh sự quán Canada tại TpHCM

https://www.facebook.com/photo/?fbid=412388277592214&set=a.306975781466798